Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften är 1% av din beskattningsbara inkomst

Det är möjligt för dig att låta kyrkoavgiften gå till Frälsningsarmén. Frälsningsarmén blir din kyrka och du erbjuds möjlighet att låta Frälsningsarmén finnas med i de stora händelserna i ditt och din familjs liv som till exempel barnvälsignelse, konfirmation, vigsel och begravning. Du kan naturligtvis även välja att dela gudstjänstlivet.
johlun_130919_008

1% av din beskattningsbara inkomst

Med Skatteverkets hjälp väljer du att låta din kyrkoavgift (1 % av din beskattningsbara inkomst) gå till Frälsningsarmén. Du ger därmed ditt stöd till Frälsningsarmén lokalt genom att 80% av din avgift går till den kår som du själv väljer. Resterande 20% används för att finansiera Frälsningsarméns nysatsningar och kårers utveckling. (Fr.o.m 2016-01-01)

Ladda ner pdf-fil, fyll i och skicka in

Det enda du behöver göra är att ladda ner PDF-broschyren med medgivandeblanketten här och skicka in den till Frälsningsarmén som sedan i sin tur meddelar Skatteverket. Beloppet kommer att redovisas i skattebeskedet som avser nästkommande år. Överenskommelsen gäller till dess du själv väljer att ändra det.

Två kyrkoavgifter

Är du medlem i Svenska kyrkan eller ger du din kyrkoavgift till ett annat trossamfund och vill ge kyrkoavgift till Frälsningsarmén kan du gå ur det andra samfundet eller ge en dubbel kyrkoavgift. Om du väljer att fortfarande tillhöra Svenska kyrkan eller något annat samfund betalar du kyrkoavgift till både Frälsningsarmén och det andra samfundet.

Kontakta Frälsningsarmén

Vi svarar gärna på dina frågor på telefon eller e-post.
Telefon 08-562 282 00
E-post kyrkoavgift@fralsningsarmen.se

Mer information från skatteverket.se

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll