Första Hjälpen Kit

Frälsningsarmén stödjer byar i norra Malawi som är utsatta för jordbävningar, översvämningar och torka med förebyggande åtgärder som minskar katastrofers negativa inverkan på befolkningen. En del av detta handlar om att bygga upp lager med sjukvårdsmaterial och mediciner på säkra platser.

    • Antal:
    • 100 kr/st

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll