Bli fadder och stöd utsatta barn i världen

På många platser i världen råder krig, fattigdom och arbetslöshet. Och tyvärr är det alltid barnen som drabbas hårdast. Men som fadder kan du se till att de får en tryggare tillvaro. Då stöttar du nämligen inte bara ett enskilt barn, utan även barnens familjer och utvecklingen i området där de bor. Detta gör att barnen får rätt förutsättningar till att kunna leva ett drägligare liv. Ett liv där de får äta sig mätta, gå i skolan och ha en meningsfull fritid. För det är alla barn på jorden värda.

19 500 barn i Kenya dör av diarré. Varje år.
De boende i Kenya berättar att de inte sett regn på över sex månader. Dagligen tvingas de gå över en halvmil för att söka efter vatten till familjerna och boskapen. Främst är det kvinnor och flickor som går vilket innebär att flickorna inte hinner gå i skolan. Många blir också sjuka. Torka i kombination med utbredd fattigdom leder till dålig vattensanitet och bristande hygien i hela Kenya vilket leder till att 19500 barn dör av diarré. Varje år. Landet är i stort behov av hjälp.


Vi bygger toaletter och tvättstationer i skolorna
Kenya WASH är ett projekt som strävar efter att förbättra hygienen och de sanitära förhållandena på 40 skolor i östra Kenya. Över 10 000 barn kan nu glädjas åt projektet som bland annat går ut på att man bygger toaletter och handtvättningsstationer i skolorna samt utbildar barn och personal i hygien och hälsofrågor.

Vi hjälper familjerna att få tillgång till vatten
Projektet riktar sig även till skolbarnens familjer för att det långsiktigt ska ha så god effekt som möjligt. Här gör man insatser i hemmen för att det ska finnas tillgång till rent vatten även där. Förutom att det minskar risken för att barnen insjuknar i vattenburna sjukdomar innebär det också att man inte längre behöver spendera en stor del av sin tid med att hämta vatten. Det är speciellt viktigt för flickorna som får mer tid till att gå i skolan och göra sina läxor vilket förbättrar deras möjligheter att kunna studera vidare. Flickorna utbildas även i hygien kring menstruationen vilket är ett viktigt sätt att få dem att gå i skolan efter att de kommit i puberteten.

Nu dricker jag rent vatten och mår mycket bättre och kan vara i skolan hela dagen.

En berättelse från en skola i området
I Kyemwole Primary School har Frälsningsarmén installerat ett system för att spara och använda regnvatten. Victor en av eleverna på skolan berättar: ”Innan vattentankarna installerades på min skola så fick jag ont i magen hela tiden och missade lektionerna för att jag ofta behövde åka till sjukhuset. Nu dricker jag rent vatten och mår mycket bättre och kan vara i skolan hela dagen. Jag hoppas att mina betyg ska bli bättre nu så att jag kan läsa vidare efter grundskolan.” Rektorn på skolan berättar att sjukfrånvaron har gått ner markant bland eleverna tack vare hygienutbildning och den förbättrade tillgången på rent dricksvatten.

Alla barn får lika mycket
Som fadder inom Frälsningsarmén blir man gruppfadder vilket innebär att din faddergåva som ges varje månad går till alla barn i gruppen. Pengarna används till det allra viktigaste, mat, kläder, hälsovård, skolgång och en meningsfull fritid.

 

Ge ett barn förutsättningar till ett bättre liv

Stöd frälsningsarmén

Vardagsängel Sverige

  • Att vaka över de svaga
  • Man behöver inte åka utomlands för att möta fattigdom och utanförskap. Det breder ut sig också här hemma i Sverige.

  • Ditt bidrag gör skillnad

Vardagsängel Världen

  • Allt mellan himmel och jord
  • Ditt bidrag hjälper människor som har det svårt på grund av fattigdom, orättvisor, krig, naturkatastrofer, människohandel, hemlöshet eller sjukdomar.
  • Ditt bidrag är livsviktigt

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll