Frälsningsarméns internationella hjälparbete

Som månadsgivare och Vardagsängel världen stödjer du vårt internationella arbete, just nu arbetar vi främst med projekt i Kenya och Malawi. Vi vill ge människor som lever i extrem fattigdom chansen att själva påverka sin framtid genom kunskap, verktyg och rätt resurser för att bli självförsörjande. Ditt bidrag hjälper människor som har det svårt på grund av fattigdom, missväxt, naturkatastrofer och sjukdomar. Ditt bidrag är livsviktigt!

 

 

Frälsningsarmén har gett större möjligheter för de deltagande kvinnorna att fatta beslut både i jordbruksgrupperna, deras egna familjer och i de större grupperna.
En av dem som är med i Jordbruksprojektet är missis (Mrs) Banda. Redan tidigare odlade hon majs på ett stort fält, och hade deltidsanställda till hjälp för att skörda. Efter att hon fått lära sig de nya metoderna bestämde hon sig för att prova dem på ett mindre fält, men för säkerhets skull fortsatte hon med det gamla sättet på det större fältet. När det blev dags att skörda kunde hon konstatera att ett lika stort område som tidigare givit 150 kg majs nu istället gav 450 kg.

Ditt bidrag hjälper människor i världen som har det svårt.

Stöd frälsningsarmén

Vardagsängel Fadder

  • Bli fadder och stöd utsatta barn i världen
  • På många platser i världen råder krig, fattigdom och arbetslöshet. Och tyvärr är det alltid barnen som drabbas hårdast. Vi arbetar med att förbättra vatten och sanitet för barn.

  • Bli fadder, gör skillnad

Vardagsängel Sverige

  • Att vaka över de svaga
  • Man behöver inte åka utomlands för att möta fattigdom och utanförskap. Det breder ut sig också här hemma i Sverige.

  • Ditt bidrag gör skillnad

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll