Vill eller kan du inte skänka din minnesgåva online?

Det går att göra en inbetalning via vårt vanliga plusgirokonto 90 04 80-5 istället för online. Men för att din minnesgåva skall komma fram är det då viktigt att vi har vissa uppgifter.

Vi behöver veta:

  • Den avlidnes namn
  • Datum och plats för begravning
  • Närmast anhörig eller begravningsbyrå dit minneskortet skall sändas
  • Ev personlig hälsning som önskas
  • Namn på de som gett gåvan.

Detta kan ibland vara svårt att få med på inbetalningskortet så kontakta oss gärna på
Tel 08-562 282 51 el insamling@fralsningsarmen.se

Jag ska sätta in en annons – vad behöver stå?

Om du tänker sätta in en annons är det bra om du även tar kontakt med oss på Frälsningsarmén med lite grunduppgifter likt de ovan.

Dels hjälper det de som skänker gåvor att inte behöva skriva så mycket på sina inbetalningar, men det säkerställer även att minneskorten når fram till mottagaren.

Kontakta oss gärna för mer information.
Tel 05-562 282 51 eller insamling@fralsningsarmen.se