PUL

Frälsningsarmén följer givetvis Personuppgiftslagen och är en sammanfattning av vad som händer när du gör en inbetalning till oss.

Då du gör en betalning/ger en gåva till Frälsningsarmén sparar vi ditt namn och din adress, som du och även din bank skickar oss, i vårt register. Uppgifterna använder vi senare i vår kommunikation- och insamlingsverksamhet, bland annat för att kunna berätta för dig hur arbetet går och hur din gåva använts.
Om du inte uppgett ditt personnummer till oss, kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Vi gör månatliga uppdateringar via SPAR.

Frälsningsarméns medlemmar, givare samt registrerade användare samtycker till att marknadsföring och kommunikation kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Frälsningsarmén genomför regelbundna rensningar i registret och inga personppgifter säljs vidare till andra företag och organisationer.

Om du har frågor om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan också begära rättelse eller borttagning av dina personuppgifter.

Du når oss på gavoshop@fralsningsarmen.se eller telefon 08-562 282 51.

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll