PUL

Frälsningsarmén följer givetvis Personuppgiftslagen på och nedan är en sammanfattning av vad som händer när du gör en inbetalning till oss via hemsidan.

Då du gör en betalning/ger en gåva till Frälsningsarmén sparar vi ditt namn och din adress, som du och även din bank skickar oss, i vårt register. Uppgifterna använder vi senare i vår kommunikation- och insamlingsverksamhet, bland annat för att kunna berätta för dig hur arbetet går och hur din gåva använts.
Om du inte uppgett ditt personnummer till oss, kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Vi gör månatliga uppdateringar via SPAR. Vi ber även dig som önskar få kontrolluppgift för dina skattereducerande gåvor att säkerställa att vi har ditt personnummer.

Frälsningsarmén genomför regelbundna rensningar i registret och inga personppgifter säljs vidare till andra företag och organisationer.

Om du har frågor om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan också begära rättelse eller borttagning av dina personuppgifter.

Du når oss på gavoshop@fralsningsarmen.se eller telefon 08-562 282 51.

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll