Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Låt din hjärtefråga leva vidare

Du kan ta med Frälsningsarmén i ditt testamente och ge hopp till din hjärtefråga. Tillsammans skapar vi trygghet.

Testamente

Med Frälsningsarmén lever din hjärtefråga vidare. Du kan hjälpa personer som lever i hemlöshet, missbruk, ensamma äldre, ekonomiskt utsatta familjer och andra behövande. Fortsätt att sprida godhet och förändring genom att inkludera Frälsningsarmén i ditt testamente.

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men det är viktigt att följa de formella regler som finns för att det ska vara giltigt. Du kan själv välja om du till exempel vill kontakta en familjejurist på din hemort, använda onlinetjänsten från Lawly här nedanför eller utgå från Frälsningsarméns testamentsmallar. Om du har frågor och funderingar kring att upprätta ett testamente får du gärna kontakta oss.

Det är viktigt att ditt testamente är korrekt skrivet. Här kan du ladda ner olika exempel på hur ett testamente kan formuleras.

Fakta - så skriver du ett testamente

Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som testa­menterar men också bevittnat och undertecknat av två personer. Vitt­nena ska känna till att de bevittnar ett testamente men behöver inte känna till innehållet.

Båda vittnena ska närvara sam­tidigt som testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med den som testamenterar, inte vara under 15 år eller vara arvtagare enligt testamentet.

Arvtagare anges med namn och personnummer eller organisationsnummer. Frälsningsarmén har organisationsnummer 802006-1688.

skriver_hands_filter

Pappa behövde aldrig somna hungrig

Lennarts pappa växte upp i en arbetarstadsdel i Göteborg i mitten av 1920-talet. Han bodde tillsammans med sin mor och mormor i en etta. De hade det tufft ekonomisk men då fanns Frälsningsarmén där och bistod med mat och kläder.

— Frälsningsarmén hjälpte till kontinuerligt och tack vare det behövde min pappa aldrig somna hungrig, säger Lennart.

Välkommen att kontakta oss för samtal om frågor rörande testamenten.

michael

Michael Hjerpe, testamentshandläggare

08-562 282 34

elin

Elin Hedblad, testamentshandläggare

08-562 282 39

Varukorg
0