Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Låt din hjärtefråga leva vidare

Tillsammans skapar vi trygghet.

Du kan ta med Frälsningsarmén i ditt testamente och ge hopp till din hjärtefråga.

Testamente

Med Frälsningsarmén lever din hjärtefråga vidare. Du kan hjälpa personer som lever i hemlöshet, missbruk, ensamma äldre, ekonomiskt utsatta familjer och andra behövande. Fortsätt att sprida godhet och förändring genom att inkludera Frälsningsarmén i ditt testamente.

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men det är viktigt att följa de formella regler som finns för att det ska vara giltigt. Om du har frågor och funderingar kring att upprätta ett testamente får du gärna kontakta oss.

Det är viktigt att ditt testamente är korrekt skrivet. Här kan du ladda ner olika exempel på hur ett testamente kan formuleras.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner vår broschyr.

pojke_skriver

Pappa behövde aldrig somna hungrig

Lennarts pappa växte upp i en arbetarstadsdel i Göteborg i mitten av 1920-talet. Han bodde tillsammans med sin mor och mormor i en etta. De hade det tufft ekonomisk men då fanns Frälsningsarmén där och bistod med mat och kläder.

— Frälsningsarmén hjälpte till kontinuerligt och tack vare det behövde min pappa aldrig somna hungrig, säger Lennart.

Fakta - så skriver du ett testamente

Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som testa­menterar men också bevittnat och undertecknat av två personer. Vitt­nena ska känna till att de bevittnar ett testamente men behöver inte känna till innehållet.

Båda vittnena ska närvara sam­tidigt som testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med den som testamenterar, inte vara under 15 år eller vara en av arvtagarna enligt testamentet.

Arvtagaren anges med namn och personnummer eller organisationsnummer. Frälsningsarmén har organisationsnummer 802006-1688.

Jag vill veta mer

Frågor & svar.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Att skriva ett testamente är det enda säkra sättet att tala om hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Om du funderar på att skriva ett testamente, skriv det nu!

Varför ska jag testamentera till Frälsningsarmén?

Genom att testamentera till Frälsningsarmén är du med och gör en viktig insats för livet! Vi är tacksamma för att många tänker på Frälsningsarméns arbete bland människor i utsatta situationer. Dessa gåvor är av stor betydelse för att kunna fortsätta arbetet. Med ditt testamente lever din sista vilja vidare och du hjälper dina medmänniskor till ett bättre liv.

Vad händer om jag inte skriver ett testamente?

Om du inte skriver ett testamente tillfaller dina tillgångar i första hand din maka/make (sambor ärver ej), barn och barnbarn i rakt nedstigande led. I andra hand ärver föräldrar, syskon och syskonbarn och i tredje hand ärver mor- och farföräldrar. Om inga arvsberättigade släktingar finns tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Det går att ändra den legala arvsordningen genom ett testamente men barn/barnbarn har alltid rätt att kräva sin laglott.

Måste jag testamentera allt?

Nej, du kan välja att testamentera hela eller en del av din kvarlåtenskap. Du kan även ange ett visst belopp eller specifika tillgångar i form av ett legat, exempelvis ett föremål, en fastighet eller värdepapper.

Välkommen att kontakta oss för samtal om frågor rörande testamenten.

michael

Michael Hjerpe

08-562 282 34

elin

Elin Hedblad

08-562 282 39

Varukorg
0