Hur skriver jag ett testamente?

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men det är viktigt att följa de formella regler som finns för att testamentet ska vara giltigt. Är du det minsta osäker är det bra att rådfråga en jurist som är specialiserad på familjerätt. Även banker och begravningsbyråer kan bistå dig.

Frågor & svar.

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men det är viktigt att följa de formella regler som finns för att testamentet ska vara giltigt. Är du det minsta osäker är det bra att rådfråga en jurist som är specialiserad på familjerätt. Även banker och begravningsbyråer kan bistå dig.

1. Testamentet ska upprättas skriftligt, vara daterat och undertecknat av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Båda vittnena ska vara närvarande samtidigt som testamentet undertecknas. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente men de behöver inte känna till innehållet.

2. Vittnena ska vara över 15 år och själva vara vid sunt och fullt förstånd. Vittnena får inte vara nära släkt/anhörig till dig. Vittnena får inte själva vara mottagare i testamentet eller nära släkt/anhörig med någon som är mottagare i testamentet. Förmyndare, god man eller förvaltare får inte bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

3. Eftersom ett testamente kan bli mycket gammalt är det viktigt att arvtagarens namn och personnummer alternativt organisationsnummer finns med, så att dem kan identifieras. Frälsningsarmén har organisationsnummer 802006-1688.

Ladda ned en testamentsmall

Ladda ner vår testamentsbroschyr

Välkommen att kontakta oss för frågor och samtal rörande testamenten.

testamente@fralsningsarmen.se

michael

Michael Hjerpe

08-562 282 34

elin

Elin Hedblad

08-562 282 39

Varukorg
0