”Pappa behövde aldrig somna hungrig”

Lennarts pappa växte upp i en arbetarstadsdel i Göteborg i mitten av 1920-talet. Han bodde tillsammans med sin mor och mormor i en etta. De hade det tufft ekonomisk men då fanns Frälsningsarmén där och bistod med mat och kläder.

— Frälsningsarmén hjälpte till kontinuerligt och tack vare det behövde min pappa aldrig somna hungrig, säger Lennart.

— Min far var en riktig urgöteborgare och det var Frälsningsarmén och göteborgshumorn som gjorde att han klarade sig vidare när han hade det svårt, fortsätter han.

Testamenterade därför till Frälsningsarmén

Därför var faderns önskan att delar av hans arv skulle gå till Frälsningsarmén i staden. Han började tidigt arbeta som cykelbud för att kunna försörja sig och efter kriget var behovet av arbets­kraft stort vilket gjorde att han kom på fötter.

”Folk i allmänhet har förtroende för Frälsningsarmén”

Lennart som passerat 60 år har nu i sin tur skrivit in Frälsningsarmén i sitt testamente. Han har ingen egen familj och därmed inga bröstarvingar men några vänner finns också nämnda i testamentet och även en organisation som arbetar för cancerforskning, då Lennarts mor haft önskemål om att en del av hennes arv ska gå dit. Även om det inte rör sig om några stora sum­mor så vill Lennart ge av det han har till värdefulla insatser.

— Jag hoppas att det som går till Frälsningsarmén ska göra samma nytta för människor som det gjorde för min far, att de som behöver ska få kläder och mat, säger han.

— Frälsningsarmén har ett gott rykte och är en institution som folk i allmänhet har förtroende för. Det märker jag även i min egen vänkrets, även om mina bekanta själva inte har varit i kontakt med organisationen, påpekar Lennart.

Fakta testamente

Så skriver du ett testamente

  • Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som testa­menterar men också bevittnat och undertecknat av två personer. Vitt­nena ska känna till att de bevittnar ett testamente men behöver inte känna till innehållet.
  • Båda vittnena ska närvara sam­tidigt som testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med den som testamenterar, inte vara under 15 år eller vara en av arvtagarna enligt testamentet.
  • Arvtagarens namn, personnum­mer eller organisationsnummer bör finnas med.

Testamenten till Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela gåvan går oavkortat till Frälsningsarméns arbete.

Text: Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 1 – 2018

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll