Frågor och svar 

1. Varför ska jag skriva ett testamente?
2. Vad händer om jag inte skriver ett testamente?
3. Varför ska jag testamentera till Frälsningsarmén?
4. Måste jag testamentera allt?
5. Vad kan jag testamentera?
6. Hur skriver jag ett testamente?
7. Vad går pengarna till?
8. Kan jag ändra mitt testamente?
9. Hur förvarar jag mitt testamente?

 

1. Varför ska jag skriva ett testamente?

Att skriva ett testamente är det enda säkra sättet att tala om hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Om du funderar på att skriva ett testamente, skriv det nu!

 

2. Vad händer om jag inte skriver ett testamente?

Om du inte skriver ett testamente tillfaller dina tillgångar i första hand din maka/make (sambor ärver ej), barn och barnbarn i rakt nedstigande led. I andra hand ärver föräldrar, syskon och syskonbarn och i tredje hand ärver mor- och farföräldrar. Om inga arvsberättigade släktingar finns tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Det går att ändra den legala arvsordningen genom ett testamente men barn/barnbarn har alltid rätt att kräva sin laglott.

 

3. Varför ska jag testamentera till Frälsningsarmén?

Genom att testamentera till Frälsningsarmén är du med och gör en viktig insats för livet! Vi är tacksamma för att många tänker på Frälsningsarméns arbete bland människor i utsatta situationer. Dessa gåvor är av stor betydelse för att kunna fortsätta arbetet. Med ditt testamente lever din sista vilja vidare och du hjälper dina medmänniskor till ett bättre liv.

 

4. Måste jag testamentera allt?

Nej, du kan välja att testamentera hela eller en del av din kvarlåtenskap. Du kan även ange ett visst belopp eller specifika tillgångar i form av ett legat, exempelvis ett föremål, en fastighet eller värdepapper.

 

5. Vad kan jag testamentera?

Frälsningsarmén kan genom testamente ta emot kontantbelopp, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Vi är befriade från kapitalvinstskatt när vi säljer aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela gåvan går oavkortat till Frälsningsarméns arbete.

 

6. Hur skriver jag ett testamente?

Läs mer här

 

7. Vad går pengarna till?

Vad pengarna går till beror på vad du skriver i ditt testamente. Om du skriver att tillgångarna ska tillfalla Frälsningsarmén kommer vi att använda dem där vi bedömer att de behövs bäst. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål, eller en särskild ort, målgrupp eller verksamhet, kan du givetvis ange det. Tänk bara på att behov i samhället, liksom vår verksamhet kan ändras över tid och att ändamålet fortfarande är aktuellt den dagen testamentsgåvan tillfaller Frälsningsarmén. Förslagsvis kan du formulera det så att ”I första hand ska medlen tillfalla …, i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst behövs”.

Läs mer om vårt hjälparbete

 

8. Kan jag ändra mitt testamente?

Du kan alltid ändra dig. Att göra ändringar i ditt testamente är inte giltigt utan riv det gamla och skriv ett nytt. En fördel är om man i det nya testamentet skriver ”Detta testamente ersätter tidigare upprättade testamenten”.

 

9. Hur förvarar jag mitt testamente?

Förvara ditt originaltestamente på en säker plats, helst i ett bankfack eller hos en jurist- eller begravningsbyrå. Frälsningsarmén åtar sig också att utan kostnad förvara testamenten där vi finns omnämnda.

Visste du att Sveriges största secondhandkedja Myrorna ägs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén granskas av Svensk Insamlingskontroll